I.Avand in vedere:

– prevederile art 3^1 din Ordinul MS/CNAS nr 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, cu modificarile si completarile ulterioare,

– prevederile art 9 alin (3) din Legea nr. 2/2018 -Legea bugetului de stat pe anul 2018

– adresa Ministerului Sanatatii nr FB 911739/27.11.2017 prin care se comunica datele transmise de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii privind numarul de pacienti eligibili aferent medicamentelor cu decizie de includere conditionata in Lista, incadrarea in criteriile de prioritizare prevazute la art 12 alin (2) din OUG nr 77/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si gradul de substituibilitate in cadrul aceleiasi indicatii terapeutice

CNAS anunta reluarea procesului de negociere pe indicatiile ariei terapeutice oncologie aferente medicamentelor pentru care au fost incheiate contracte cost volum in anul 2016 si 2017 si a caror valabilitate inceteaza la data de 28.02.2018, dupa cum urmeaza:

Indicatie:
Tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600

Medicamente cu decizie de includere conditionata emisa de ANMDM pe aceste indicatii pentru care se reia procesul de negociere:

DCI DABRAFENIBUM in asociere cu DCI TRAMETINIBUM

Numar de pacienti eligibili: 700

Indicatie:
Tratamentul pacientilor netratati anterior cu receptori ai factorului de crestere epidermal (EGFR) TKI cu neoplasm bronho-pulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC), avansat local sau metastazat, cu mutatie(ii) activatoare a(le) EGFR

Medicament cu decizie de includere conditionata emisa de ANMDM pe aceasta indicatie pentru care se reia procesul de negociere:AFATINIBUM

Numar de pacienti eligibili: 200

II. Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă/reprezentanţii legali ai acestora pentru medicamentele cu decizie de includere condiţionată în Listă emisă de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pe indicaţia/aria terapeutică pentru care se reia procesul de negociere pot depune la sediul CNAS, in atentia comisiei de negociere, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data publicarii Anuntului de reluare a procesului de negociere, cererea prin care isi exprima disponibilitatea pentru reluarea procesului de negociere insotita de documentele prevazute in Ordinul MS/CNAS nr 3/1/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.